Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego rig.katowice.pl zwanego dalej Serwisem. 

1. Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest firma Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach z siedzibą w miejscowości Katowice, ul. Opolska 15, NIP 6341006202, REGON 003445317 zwanym dalej Administratorem.

2. Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.

3. Dane, które podaje lub pozostawia użytkownik podczas zapisywania się na świadczone przez Administratora usługi i produkty oraz w trakcie korzystania z usług i produktów. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia możliwości korzystania z usług i produktów Administratora. Zbierane i przetwarzane są takie dane, jak: adres e-mail, imię, nazwisko, wiek, płeć, nazwa firmy / instytucji / organizacji / uczelni, liczba zatrudnionych, branża, stanowisko/student, wykształcenie, numer telefonu, fax, miasto, kod pocztowy, województwo, ulica, kraj, IP. Należy pamiętać, że w ramach poruszania się po usługach Administratora pozostawiane są także dane w tzw. plikach cookies.

4. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do: a. wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych, b. ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem, d. przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych e. złożenia skargi do organu nadzorczego.

5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia zgody.

6. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.

8. Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.

9. Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude); b. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (PrTel); c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO).

 

Kontakt Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: komunikacja@rig.katowice.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.